Undervisningens organisering

Fastlægge elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, understøttende undervisning, holddannelse, samarbejdet med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser.

Undervisningens organisering

Princippet er udarbejdet under hensyntagen til Folkeskolelovens § 16, 40 og 44 og Folkeskolereform. Formålet er at styrke læringen således, at alle elever udfordres, så de bliver så dygtige, som de har potentiale for, og at betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater mindskes. Endvidere skal undervisningens organisering bidrage til elevernes individuelle og fælles trivsel.

Der udarbejdes årsplaner for hver klasse indeholdende faglige og sociale mål for den enkelte elev og klassen som helhed, timeløse fag, forældresamarbejde samt organiseringen af undervisning.

Undervisningens organisering sker i henhold til skolereformen, kommunens skolepolitik, Fælles Mål og skolens indsatsområder. 

Undervisningen planlægges i forskelligartede læringsmiljøer ude som inde. 

Holdtimer og fordybelsesuger/-dage indgår i organiseringen. 

Der afholdes som hovedregel 3 årlige fordybelsesuger, hvoraf den ene er en fælles emneuge for hele skolen. 

I budgettet afsættes ressourcer, som muliggør en hensigtsmæssig organisering af undervisningen såvel i dagligdagen som i fordybelsesugerne.

 

Læs mere om den åbne skole, klassedannelse, timetildeling og understøttende undervisning i dokumentet herunder.

Siden er sidst opdateret 3. juni 2019