Samarbejde mellem skole og hjem

Skolebestyrelsen giver med dette princip ledelse, lærere og forældre de bedst mulige betingelser for at kunne indgå i et konstruktivt og positivt samarbejde om elevernes trivsel og læringsudbytte både i relation til de enkeltes elevers individuelle behov og som medlemmer af et større fællesskab i klassen

Principperne er inddelt i to hovedoverskrifter

Princip for kommunikation mellem skole og hjem

Formål: Princippet for kommunikation mellem skole og hjem skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling, så alle elever trives og bliver så dygtige, de kan.

Princip for forældres deltagelse i deres barns læring

Formål: Princippet for forældres deltagelse i deres barns læring skal sikre inddragelse af forældrenes ressourcer til gavn for det enkelte barns individuelle behov og behovet for at være en del af et fællesskab.

Proces

  1. Skolelederen formidler princippet til forældre, elever og medarbejdere
  2. Skolelederen implementerer princippet efter drøftelse med skolebestyrelsen og medarbejdere
  3. Skolebestyrelsen fører tilsyn med, hvordan skolen efterlever princippet

Læs mere om samarbejde mellem skole og hjem i dokumentet herunder.

Siden er sidst opdateret 3. juni 2019