Vold og trusler

Målet med en voldspolitik er at undgå vold. Lærerne og pædagogerne skal løbende i teamsamarbejde drøfte utilpassede elever, som kan være potentielle udøvere af vold. Grundsynspunktet er, at personer som udøver vold, er udsat for mistrivsel, og medarbejderne må være bevidste om signaler fra elever, der kan lede tanken hen på mistrivsel med hensyn til sprog og attituder.