Sorgplan

Det er vigtigt for Tårnborg Skole at kunne tage sig godt af alle pårørende i tilfælde af alvorlig sygdom, ulykke eller død. Det gør vi bl.a. ved at have en god plan for, hvem der gør hvad og hvornår.