COVID-19 God elevadfærd

Retningslinjer for god elevadfærd i forbindelse med Corona

Som elev på Tårnborg Skole forventes det, at du efterlever de forholdsregler og retningslinjer, som der er udstukket af sundhedsmyndighederne og som skolens personale, orienterer dig om.

Du skal følge de normale ordensregler, hvor følgende gælder:

  • Du skal deltage aktivt og positivt i undervisningen
  • Du skal behandle dine skolekammerater ordentligt og hensynsfuldt, så alle føler sig godt tilpas
  • Du skal tage ansvar for dine handlinger
  • Du skal rette dig efter de voksnes anvisninger
  • Du skal henvende dig til en voksen på skolen, hvis du har problemer, eller hvis du oplever at andre har
  • Du og dine kammerater skal hjælpe med at holde skolen i pæn stand, dvs. rydde op hvor man har arbejdet, passe på de ting der er, osv.

Især i tiden med Corona, hvor vi alle har et ekstraordinært ansvar for at tage hensyn til hinanden, er det vigtigt, at ovenstående retningslinjer følges. Derudover gælder:

  • Du skal undgå al unødvendig kontakt med andre • Bliv i din gruppe • Bliv i din zone
  • Brug de toiletter, som din klasse har fået tildelt
  • Host, nys og vask hænder, som du er blevet forklaret
  • Bring ikke andre i fare gennem handlinger, som bevirker øget smitterisiko

Hvis disse skærpede regler bevidst ikke følges, inddrages forældrene til en samtale. Hvis dette ikke hjælper, eller det sker gentagne gange, kan barnet bedes blive hjemme og modtage fjernundervisning.

Siden er sidst opdateret 20. april 2020