Antimobning

På Tårnborg Skole er der nultolerance over for mobning. Dette gælder mobning i alle former, herunder digital mobning, som vi desværre ser en stigende tendens til i samfundet omkring os. Mobning på internet og mobiltelefon kan være svært at håndtere for dem, som det går ud over. Derfor er det vigtigt at forebygge, at medierne bruges til at chikanere eller udelukke andre.