Servicepersonale

Serviceleder

Johnny Carlsen er serviceleder for Tårnborg Skole. Skolernes pedel-funktion hører til under Kommunale Ejendomme - En gruppe af serviceledere og medhjælpere opholder sig på skolen og servicerer skolen samt andre af kommunens institutioner herfra.