Skolen

Nærvær, fællesskab og plads til alle

Midt i naturen skabes kulturen

Her går oplevelser og faglighed hånd i hånd.

Tårnborg skole ligger i naturskønne omgivelser ud til Korsør Nor, tæt på mose og marker og med 3 km til Svenstrup Strand.

Skolen har store og velfungerende udenomsarealer med mange boldbaner, naturlegeplads, bålplads og legepladser. Så der er god plads til de omkring 150 elever.

Skolen har fuldt forløb fra 0.-9.klasse.

Der er SFO for 0.-3.kl. og Juniorklubben fra 4. klasse.

Vi mener, at alle uanset alder har godt af frisk luft til at give energi til krop og hjerne, derfor har vi udeordning hele året for alle klasser. Desuden giver det større anledning til bevægelse, når først eleverne er udenfor.

Strategi

På Tårnborg skole er der pr. 1. august 2021 iværksat en 5 årig strategi og handleplan.
Den skal ses som en retning mod en samlet vision for skolen.
Der er fire pejlemærker i visionen. De fire mærker skal ses som en firesporet motorvej. Der vil nogen gange være vognbaneskift og sammenfletning, men det er hele tiden med samme retning og vision i sigte.

De fire pejlemærker

Naturen og rummet som ressource

Naturen er en stor og væsentlig spiller i området omkring Tårnborg skole. Der er en oplagt mulighed, for at bruge de muligheder, der ligger i brugen af naturen, som omgiver skolen. Uderummet skal inddrages i undervisningen og der skal arbejdes med at få undervisningen ud i naturen.
Herudover skal skolens indvendige lokaler re-tænkes. Både brugen af lokalerne, samt placeringen af eleverne på skolen, skal der arbejdes med.

Bæredygtig læring

Alle børn kan lære, og alle børn fortjener at lære. Læringsevner må aldrig forveksles med det aktuelle faglige niveau. Det afgørende er, at man respekterer børnenes mangfoldige evner og udvikler dem alle sammen med professionel faglighed.

Bæredygtig læring på Tårnborg Skole består af følgende principper

  • I alle faglige læreprocesser indgår en opmærksomhed på børnenes aktuelle humør
  • Læring er også at blive bedre til relationer og at lære at præstere, selv om man ikke er motiveret
  • Faglig læring kan bruges til at booste både relationer og humør

Et sikkert tegn på bæredygtig læring vil være, om barnet oplever trivsel i skolens hverdag. Årlige trivselsmålinger kan således bruges som måleredskab.

Potentialet i alle forældre og elever

Hos børnene er det især potentialet for læring, der skal synliggøres og rammesætte medarbejdernes arbejde med børnene.
Hos forældrene er det både deres viden om egne børn og deres potentiale til deltagelse i skolens liv, der skal bringes i spil. Dette kan både være en gevinst i dagligdagen og en vig-tig parameter i skolens tiltrækning af nye børn/forældre

Professionelle og konsekvente lærere

Tårnborg skole skal være et sted, hvor der hele tiden træffes professionelle valg, og hvor der er en retning i undervisningen, som alle føler sig forpligtede til at følge.
Den retning skal sættes og følges af medarbejdere. Forældre og elever, skal være informeret om retningen, så de hjemme kan understøtte denne.
Medarbejderne på Tårnborg skal være motiverede og engagerede i deres arbejde, samtidig med det sker professionelt og konsekvent.
På Tårnborg skole betyder det at vi siger hvad vi gør og gør hvad vi siger. Hele tiden med elevens trivsel, dannelse og læring i fokus.