Skolen

Nærvær, fællesskab og plads til alle

Midt i naturen skabes kulturen

Her går oplevelser og faglighed hånd i hånd.

Tårnborg skole ligger i naturskønne omgivelser ud til Korsør Nor, tæt på mose og marker og med 3 km til Svenstrup Strand.

Skolen har store og velfungerende udenomsarealer med mange boldbaner, naturlegeplads, bålplads og legepladser. Så der er god plads til de omkring 150 elever.

Skolen har fuldt forløb fra 0.-9.klasse.

Der er SFO for 0.-4.kl. I praksis går 4.kl. børnene i SFO i Juniorklubben, som også ligger på skolens matrikel.

Vi mener, at alle uanset alder har godt af frisk luft til at give energi til krop og hjerne, så derfor har vi udeordning hele året for 0.-6. klasse. Udskolingen har mulighed for at være inde efter eget valg. Desuden giver det større anledning til bevægelse, når først eleverne er udenfor.

Indsatsområder

Skolen godt i gang med et uddannelsesforløb for både ledelse, lærere og pædagoger omkring Visible Learning (VL), som understøtter skolereformens intentioner.

De seneste år er der blevet arbejdet med styrkelse af teamsamarbejdet blandt lærere og pædagoger, LP, cooperative learning, klasserumsledelse, bevægelse i undervisningen og udeundervisning. Disse indsatsområder arbejdes der videre med, og de er et vigtigt fundament for arbejdet med skolereformen.