Målsætning

Skole og SFO er én virksomhed

Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og en fritidsdel.

Såvel undervisning som fritid er vigtige dele af barnets liv og læring. For at skabe helhed i børnenes hverdag, målretter vi indsatsen mod indholdsmæssig sammenhæng. Vi benytter os af, at lærere og pædagoger har hver deres faglige og pædagogiske kompetencer i forhold til barnet.