COVID-19 næste skridt af genåbningen

Sådan håndterer vi COVID-19 på Tårnborg Skole

Mandag den 18/5 hejser vi endnu engang flaget i skolegården, og byder vores 6.-9. klasser velkommen tilbage. Det bliver dejligt at have alle samlet igen, selv om skoledagen ikke kommer til at ligne det den plejer.

Vi går ud fra et forsigtighedsprincip i vores næste genåbning. Det betyder bl.a., at 5.-9. klasse vil have reduceret skema. Den øvrige tide vil der fortsat være nødundervisning. Skolen vil fortsat være opdelt i zoner, så børnene kun er sammen med deres egene grupper. Alle grupper har egne lokaler, udeområder og toiletfaciliteter.

Vi har oplevet, at eleverne i 0.-5. klasse har håndteret de særlige hygiejneregler og zoneinddelinger rigtig flot. Så vi har selvfølgelig store forventninger til, at 6.-9. klasse gør det lige så godt.

SFO har åbent for 0.-3. klasse og klubben for 4.-7. klasse. Vi henstiller dog til, at disse tilbud ikke benyttes mere en højst nødvendigt. 

De kommende afgangsprøver er desværre aflyst. Til gengæld bruges den tredje og sidste standpunktskarakter, som plejer at blive givet sidst i april. Det rykkes til midt i juni, hvilket betyder, at eleverne i 9. klasse stadig har tid og mulighed for at vis, hvad de kan, så de kan få en god afslutning på folkeskolen.