Bustransport

Skolebus

Berettigede til gratis transport med skolebus er elever i
  • 0. - 3. kl. med mindst 2,5 km. til skole
  • 4. - 6. kl. med mindst 6,0 km. til skole

Elever med bopæl uden for skoledistriktet, som efter eget ønske går på Tårnborg Skole, skal selv sørge for transport.

Børn i skolefritidsordningen er ikke omfattet af kommunens pligt til bustransport. Der er således ikke pligt til at iværksætte buskørsel omkring åbningstid og lukketid i skolefritidsordningen. Kommunen har dog besluttet, at der kører én afgang kl. 16:00 - dog ikke på skolens lukkedage.

Offentlig bus

Buslinje 902 kører til Tårnborg Skole.

Se køreplanen på DOT (Din Offentlige Transport):