Medlemmer

Elevrådet for skoleåret 2019/2020 konstituerer sig i slutningen af august. Der foregår i øjeblikket valg i klasserne.