Elevrådet

Du kan få indflydelse i elevrådet

Elevrådet består af repræsentanter for skolens elever. Der er en kontaktlærer tilknyttet elevrådet.

Formand og næstformand deltager i skolebestyrelsesmøderne.